DET BÄSTA FRÅN BROMMA

En sida helt tillägnad vårt härliga Bromma, dess historia, nutid och med blicken riktad mot framtiden. Vi följer utvecklingen och skriver om vad som händer i Bromma - från företagsutveckling till nya byggen, kulturevenemang och mycket mer.

EN NÄRFÖRORT I STOCKHOLMS KOMMUN

BROMMAS FRAMTID

EN FÖRORT SOM EXPANDERAR

Precis som många andra förorter kring Stockholm så pågår ett expansions- och förtätningsarbete i Bromma. Kommunen storsatsar på att skapa fler bostads- och affärstillfällen.

Då Bromma dock redan är ganska så överbyggt finns det inte lika stora möjligheter till att bygga mer som i andra närliggande förorter, men några större projekt är ändå på gång.

I augusti 2017 godkändes programmet för centrala Bromma som bland annat beskriver en utveckling av området kring Brommaplan.

Man planerar en ny stadsdel i Norra Riksby, en förtätning av de befintliga stadsdelarna Åkeshov och Åkeslund samt ytterligare bostäder i centrala Bromma. Man räknar med att kunna bygga runt 3000-4000 bostäder de kommande åren samt därtill behövlig service som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, lokal handel och parker. Mer detaljerad information om planerna hittar du här.

DET BÄSTA FRÅN BROMMA

En sida helt tillägnad vårt härliga Bromma, dess historia, nutid och med blicken riktad mot framtiden. Vi följer utvecklingen och skriver om vad som händer i Bromma - från företagsutveckling till nya byggen, kulturevenemang och mycket mer.